Atık Yönetim Hizmeti

Gelecek Nesillere Sağlıklı, Yaşanabilir Bir Hayat Bırakabilmek İçin Atık Yönetim ve Geri Dönüşüm Hizmeti Veriyoruz.

Aydınlar Madencilik

Atık Yönetimi

Aydınlar Madencilik İnş. Tar. Ürn. Hayv. San. Tic. LTD. ŞTİ. olarak 02.02.2015 tarihinde Geçici Faaliyet Belgesi alarak Organik Ve İnorganik Atıkların Geri Kazanım faaliyetine başlamıştır. Bir yıllık geçici faaliyet sonrasında 02.02.2016 tarihinde 1138 belge numarasıyla 5 yıl geçerli Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Lisansı alarak faaliyetinde devam etmektedir.

Organik içerikli sanayi ve endüstriyel atıklarını; (tarım, bahçıvanlık, su ürünleri üretimi, ormancılık, avcılık ve balıkçılıktan kaynaklanan atıklar, meyve, sebze, tahıl, yenilebilir yağlar, kakao, kahve, çay ve tütünün hazırlanmasından ve işlenmesinden; konserve üretiminden, maya ve maya özütü üretiminden, molas hazırlanması ve fermantasyonundan kaynaklanan atıklar, alkollü ve alkolsüz içeceklerin (kahve, çay ve kakao hariç) üretiminden kaynaklanan atıklar) tesise kabul ederek tarım bakanlığından 8427 tescil numarasıyla belgeli bitkisel menşeli katık organik gübre yaparak doğaya geri kazandırıyoruz.

İnorganik içerikli sanayi ve endüstriyel atıklarını; (demir ve çelik endüstrisinden kaynaklanan atıklar, gümüş, altın ve platin ısıl metalürjisinden kaynaklanan atıklar, demir dışı ısıl metalürjisinden kaynaklanan atıklar, demir döküm işleminden kaynaklanan atıklar, demir dışı döküm atıkları, metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlemlerinden kaynaklanan atıklar, demir döküm işleminden kaynaklanan atıklar, demir dışı döküm atıkları, çimento, kireç ve alçı ve bunlardan yapılan ürünlerin üretim atıkları, beton, tuğla, kiremit ve seramik ürünler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemelerinin üretiminden kaynaklan atık) tesise kabul ederek parke taşı ve ağırlık malzemesi betonu yapımında kullanılmak üzere TS 2717 EN13139 standart kapsamında kum yaparak doğaya geri kazandırıyoruz.

Çevre İzin ve Lisans Belgesi

Tehlikeli Atık Geri Kazanım Kodları

020103 Bitki dokusu atıkları (1)(8)

020107 Ormancılık atıkları (1)(8)

020304 Tüketime yada işlenmeye uygun olmayan maddeler (1)(8)

020601 Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler

020701 Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar

020702 Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar

020704 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

030101 Ağaç kabuğu ve mantar atıkları (1)(8)

030301 Ağaç kabuğu ve odun atıkları (1)(8)

020101 Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar

020201 Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar

020204 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

020305 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan atıklar

020403 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

020502 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

020705 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

030311 03 03 10 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar (8)

040107 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar

040220 04 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

050110 05 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

060503 06 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

070212 07 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

070312 07 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

070412 07 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

070512 07 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

070612 07 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

070712 07 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

100121 10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

100201 Cüruf işleme atıkları

100202 İşlenmemiş cüruf

100210 Haddehane tufalı

100215 Diğer çamurlar ve filtre kekleri

100701 Birincil ve ikincil üretim cürufları

100702 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler

100804 Partiküller ve toz

100809 Diğer cüruflar

100903 Ocak cürufları

100906 10 09 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları

100908 10 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları

101003 Ocak cürufları

101006 10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları

101008 10 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları

101301 Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları

101304 Kirecin kalsinasyon ve hidratasyonundan kaynaklanan atıklar

101314 Atık beton ve beton çamurları

190206 19 02 05 dışındaki fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan çamurları

190805 Kentsel atık suyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar (8)

190812 19 08 11 dışındaki endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan çamurlar (8)

190814 19 08 13 dışındaki endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar(8)

190902 Su berraklaştırılmasından kaynaklanan çamurlar

190903 Karbonat gidermeden kaynaklanan çamurlar

190906 İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar

191106 19 11 05 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

191212 19 12 11 dışındaki atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar(karışık malzemeler dahil)

191304 19 13 03 dışındaki toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar

191306 19 13 05 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar

200304 Fosseptik çamurları(8)

Sorularınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.