Organik Zeytin Gübresi

Zeytinlerde bol verimli mahsül almak için en önemli faktörlerden biri uygun gübrelemedir.